Feeds:
Posts
Comments

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mu’awiyah Al Jumahi Al Bashri telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abu Zhilal dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang shalat subuh berjama’ah kemudian duduk berdzikir sampai matahari terbit yang dilanjutkan dengan shalat dua raka’at, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah.” dia (Anas radliallahu ‘anhu) berkata, Rasulullah bersabda: “Sempurna, sempurna, sempurna.” dia (Abu ‘Isa) berkata, ini adalah hadits hasan gharib, saya bertanya kepada Muhammad bin Isma’il tentang Abu Zhilal, dia menjawab, dia muqaribul hadits (termasuk lafazh ta’dil. Pent), dia juga berkata, namanya adalah Hilal.

Status Hadis: Hasan oleh Albani. 

Apabila kita sedang buat sesuatu yang baik, sedarilah bahawa itu bukan atas kuasa kita untuk buat baik.

Benar, Allah memberikan kita kuasa untuk memilih untuk buat baik atau memilih buat buruk. Tapi bila kita buat kebaikan, itu makna Allah telah bantu kita buat pilihan yang betul.

Itulah hidayah, yakni bantuan Allah membuat kita pilih pilihan yang betul.

Bila kita buat kebaikan, kita kena bersyukur kerana Allah telah bantu kita buat pilihan yang betul. HidayahNya. 

Bilq kita berbuat dosa dan mengikut nafsu, itu tidak bermakna Allah membantu kita buat pilihan yang salah. Allah Maha Suci dari hendak begitu. Allah sentiasa hendak kita buat yang baik. Tapi atas keengkaran kita dari mendengar kata hati yang baik, kita tetap pilih jalan pilihan yang salah. Allah biarkan. Tanpa Dia redha. Allah izinkan tanpa Dia suka. Dia menantikan keinsafan dari hambaNya. Kembali sedar dan mengaku kesalahan dengan benar-benar. Allah suka perbuatan hambaNya yang memohon ampun sebab Dia suka beri ampun. Maha Suci Allah yang Maha Baik dan Maha Penyayang.

Tafsir Surah Al Balad

Bismillahirahmanirahim.

Alhamdulillahirabil ‘alamin…segala puji bagi Allah yang punya segala ilmu dan hikmah. Sang pengatur alam Mah Bijaksana lagi Maha Berkuasa.

Sebenarnya Allah telah menetapkan fitrah bagi setiap makhluknya. Dijadikan lelaki punya fizik yang kuat dan kemampuan untuk mencari nafkah. Dijadikan wanita juga kuat fizik untuk mengandungkan anak dan membesarkannya. Begitulah kelebihan masing-masing.

Saya percaya apabila saya belajar bahwa fenomena wanita berkerjaya seperti kita lihat di zaman ini sebenarnya hanya satu fenomena unik yang hanya terjadi pada abad ini. Ia terjadi setelah dunia melalui peristiwa perit dalam Perang dunia Pertama dimana ramai laki2 pergi berperang dan ramai juga yang mati. Maka kaum wanita terpaksa berkerja di perusahaan untuk mengganti kaum laki. Sebaik perang dunia Pertama tamat, kaum wanita pulang pada peranan asal dirumah. Kaum laki kembali di lapangan kerja.

Namun pada Perang Dunia kedua, lebih ramai kaum laki pergi berperang dan lebih ramai yang mati. Berjuta-juta orang. Seperti sebelumnya kaum wanita terpaksa berkerja untuk mengganti kaum laki namun kali ini mereka kekal berkerja walau selepas perang dunia kedua tamat. Akibat sedikitnya tinggal kam laki sesudah perang. Inilah yang terus menerus terjadi hingga hari ini. Kaum wanita tidak lagi balik pada peranan asal memelihara rumah dan keluarga.

Sumber: IOU, Hadeeth 102, module 19, Sheikh Bilal Philip.

Ikhlas is a struggle 

Semoga Allah masukan kita dalam golongan orang yang beriman dan ikhlas dalam amalan.

Kita akui segala kelemahan kita dengan jujur kepada Allah dan kita mohon dan berharap sungguh-sungguh untuk Allah bantu kita memperbaiki diri kita.

Sebagai satu ingatan buat diri saya, cubalah bayangkan hari ni hari terakhir saya. Tiada makna apa pun pandangan orang terhadap saya. Saya harus bersiap perbaiki diri dan amal sungguh-sungguh.

Sesuai dengan saranan Nabi SAW yang mafhumnya hendaklah kamu beramal soleh seperti ajal kamu sudah hampir tiba.

Juga saranan Nabi SAW yang mafhumnya beramalah walau dengan menanam pokok walau esoknya hari kiamat.

Kita tiada hak

Bismillahirahmanirahim

Allah menengur di dalam Al Quran surah Fussilat ayat 50, yakni bila Allah merasakan sesuatu nikmat kepada hamba-Nya, mereka merasa itu adalah hak mereka……

Sebenarnya kita tidak punya hak apa2 pun.  Semua panca indera dan kesihatan adalah hadiah dari Allah Swt.  Satu pemberian yang bukan hak kita.  Tetapi Allah beri sebagai hadiah.

Bila Dia tidak memberi tangan atau kaki  kepada orang yang lumpuh. Itu bukan bermakna Allah mengambil hak orang itu.  Cuma Dia tidak memberi hadiah itu kepadanya.  Tetapi diberi kepada mereka hadiah dalam bentuk lain.

Maha Suci Allah Yang Tidak Menzalimi Hamba2Nya.

Kita sering terlupa dan lalai.  Ingatkanlah..

Bismillahirahmanirahim.

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al Quran tanpa ada kebengkokan. Semoga Allah membantu kita kekal di jalan yang benar. Berpegang kepada Al Quran and Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat radhiallahu anhum.

Antara persoalan “trick” ahli shiah adalah peristiwa di Ghadir Khumm. Peristiwa ini memang ada disebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Malah mereka mendakwa telah turun ayat surah Al Maidah 5:67 tentang peristiwa ini dimana Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk memberitahu tanpa rasa takut, yakni bagi pendapat shiah Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk memberitahu para sahabat bahwa Ali r.a. adalah penganti baginda.

Peristiwa ini memang ada berlaku seperti disebut dalam Bukhari dan Muslim. Namun sebenarnya konteks peristiwa ini berlainan dari apa yang shiah dakwa.

 

Shiah mendakwa:

Rasulullah SAW menghimpunkan semua sahabat berjumlah 100 ribu lebih di Ghadir Khumm dan bersabda “Sesiapa yang aku adalah Mawlanya, Ali adalah Mawlanya” (memang ada dalam  Bukhari & Muslim). Mereka mendakwa Mawla disini adalah ketua (yakni penganti Rasulullah SAW). Malah mereka mendakwa pada peristiwa itu semua sahabat berbaiah kepada Ali r.a. termasuk yang berbaiah adalah Abu Bakr As Siddiq r.a , Umar Al Khattab r.a dan lain2. Ahli shiah menyambung, selepas Baginda SAW wafat, para sahabat semuanya engkar dan tidak berpegang pada baiah dan melantik Abu Bakar sebagai Khalifah. Mereka menjustifikasikan bahwa Ali r.a. takut dengan para sahabat maka Ali r.a. tidak menentang keputusan itu. Inilah yang mereka dakwa.

Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah:

Konteks peristiwa tersebut bermula awal lagi, yakni dalam tahun terakhir Rasulullah SAW masih hidup, baginda pergi menunaikan haji buat pertama kali. Maka berbondong2 para sahabat semuanya turut serta. Ali r.a. ketika itu sedang dalam misi di Yaman bersama sekumpulan tentera yang juga para sahabat. Ali r.a. dan tenteranya telah memenangi pertempuran dan mendapat sejumlah ghanimmah (harta rampasan perang). Ali r.a. melantik seorang penolong bagi mengetuai tentera kerana beliau mahu pergi turut serta ke Makkah untuk menunaikan haji bersama Rasulullah. Ali r.a. berpesan supaya mereka (penolongnya dan tentera semuanya) turut serta ke Mekah kemudiannya.

Ketika Rasulullah SAW di Arafah, Baginda telah menyampai khutbah yang dipanggil Khutbatul Wada. Ahli Sunnah berpandangan jika benar Rasulullah perlu memberitahu siapa penganti Baginda, maka di sinilah waktu dan tempat yang paling sesuai kerana pada waktu itu  semua umat Islam dari segala ceruk rantau yang berjumlah 100 ribu lebih sedang berhimpun dan mendengar. Tetapi Baginda SAW tidak pun menyebutnya.

Ketika tentera Ali dalam perjalanan ke Mekah, dikatakan timbul ketidak senangan dalam kumpulan itu tentang keadaan mereka yang sudah lama berpergian dalam perang, yakni 3 bulan lebih. Malah pakaian mereka yang dhaif dan sebilangannya tanpa tunggangan. Sedangkan harta rampasan perang yang banyak terdiri dari pakaian yang elok2, baju besi dan unta2 tidak dapat mereka gunakan atas arahan Ali r.a. supaya semua harta rampasan itu dibawa balik ke Madinah dan dibahagikan oleh Rasulullah SAW.

Tetapi penolong Ali berpendapat patut harta rampasan itu dibahagikan pada waktu itu supaya kumpulan tertera berada dalam keadaan lebih baik. Maka tatkala kumpulan itu menghampiri Mekah dan Ali r.a. keluar untuk menemui mereka maka Ali r.a. menegah mereka dari berbuat demikian dan menyuruh supaya harta rampasan itu tidak disentuh. Terjadilah ketidak puasan dalam hati ahli kumpulan tersebut yang juga terdiri dari para sahabat.

Dari rentetan inilah , mereka mengadu ketidakpuasan hati mereka terhadap Ali r.a. ini kepada Rasulullah sepanjang perjalanan pulang Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yakni sesudah selesai mengerjakan haji. Dalam perjalanan pulang ini lah, Rasulullah SAW berhenti di satu tempat perhentian yang mempunyai air kolam (Gadhir Khumm). Baginda SAW memanggil para sahabat dan bersabda seperti diatas “Siapa yang aku Mawlanya, maka Ali Mawlanya” dalam konteks bahawa sesiapa yang tidak puas hati kepada Ali, tetapi menganggap aku (yakni Baginda) sebagai kekasih (yakni Mawla) mereka, maka mereka sepatutnya anggap Ali sebagai kekasih (Mawla) mereka juga. Yakni Rasulullah SAW mengiktiraf ketinggian Ali disisi Baginda dan menganggap apa yang Ali r.a. putuskan dalam hal harta rampasan perang itu adalah yang terbaik, maka hendaklah mereka para sahabat bersetuju dan berbaik dengan Ali. Inilah maksud sabda Rasulullah SAW yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah.

Ahli sunnah menyambung, peristiwa baiah itu tidak mungkin terjadi kerana mana mungkin terjadi baiah kepada seseorang sebagai pemimpin berlaku sedang Rasulullah SAW masih hidup ketika itu. Secara logik baiah berlaku selepas kewafatan Baginda, ini juga kebiasaannya berlaku di mana2 tempat, yakni angkat sumpah (baiah) kepada pengganti hanya berlaku sesudah kemangkatan raja dan sultan.

Dan jikalau pun ianya benar2 berlaku, maka perlantikan Ali r.a. adalah sesuatu yang wajib diterima dan ditegakkan oleh sesiapa pun jua. Jika benar2 semua para sabahat berkomplot secara beramai2 (na’uzubillah) untuk mengingkari perlantikan Ali r.a. sebagai pengganti oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT, maka adalah menjadi kewajipan besar Ali r.a. untuk menegakkan perintah ini. Sepatutnya Ali r.a. mengingatkan para sahabat tentang baiah mereka, dan jika mereka engkar maka Ali r.a. harus memerangi mereka semua. Tetapi ini tidak terjadi. Tidak ada dalah sejarah mengatakan Ali r.a. mengingatkan para sabahat tentang baiah mereka. Malah Ali r.a. memberi baiah kepada Abu Bakr , Umar dan Uthman r.hum. Ali r.a. tidak pernah bermusuhan dengan para sahabat sepanjang kekhalifahan Abu Bakr, Umar dan Uthman, malah Ali r.a. sangat mesra dengan mereka dan menyayangi mereka.

Maka dakwaan shiah adalah tidak benar.

 

Allahu a’lam.

Ikuti penerangan tentang Ghadir Khumm: